Dowiedz się ile może
kosztować Twoja strona

Podstawowe informacje

Prosimy o wypełnienie pola.
Prosimy o wypełnienie pola.
Prosimy o wypełnienie pola.
Prosimy o wypełnienie pola.

Charakterystyka branży

Prosimy o wypełnienie pola.

Oferowane produkty/usługi

Prosimy o wypełnienie pola.

Otoczenie konkurencji

Prosimy o wypełnienie pola.

Wygląd strony

Prosimy o wypełnienie pola.

Cele, jakie ma realizować strona www?

Generować leady sprzedażowe (kontakty marketingowe)

Prosimy o wypełnienie pola.
Wybierz
Wybierz

Lead sprzedażowy (ang. sales leads) – jednostka, która jest potencjalnie zainteresowana danym produktem bądź usługą. Dzięki stronie internetowej do dobrze zaklasyfikowanych osób z tej grupy można kierować reklamy, co bezpośrednio przekłada się na większą sprzedaż.

Budować świadomość firmy/usługi/produktu

Wybierz
Wybierz

Dzięki podnoszeniu świadomości można pozyskiwać coraz większą ilość klientów i zwiększać znaczenie danej firmy na rynku jej działania.

Sprzedawać (obsługa zamówień)

Wybierz
Wybierz

Strona służąca do bezpośredniej sprzedaży i prezentowaniu produktów. Budowana na zasadzie zlecenia (wszystkie podzespoły, płatności internetowe, regulaminy itp. tworzone są przez naszą agencje).

Komunikować się z klientami

Wybierz
Wybierz

Dzięki zastosowaniu tego zabiegu Państwa firma będzie mogła być nie tylko nadawcą treści, ale również komunikować się bezpośrednio z zainteresowanym klientem, dzięki czemu przywiązywać go bardziej do siebie, w efekcie czego finalizacja sprzedaży produktu czy usługi będzie znacznie ułatwiona.

Strona internetowa może przybrać charakter:

Firmowej strony internetowej

Wybierz
Wybierz
Prosimy o wypełnienie pola.

Promocja firmy i jej oferty.

Strony produktowej

Wybierz
Wybierz

Promowanie określonego produktu/usługi.

Landing page – strona służąca generowaniu leadów sprzedażowych

Wybierz
Wybierz

Lead sprzedażowy (ang. sales leads) – jednostka, która jest potencjalnie zainteresowana danym produktem bądź usługą. Dzięki stronie internetowej do dobrze zaklasyfikowanych osób z tej grupy można kierować reklamy, co bezpośrednio przekłada się na większą sprzedaż.

Sklepu internetowego

Wybierz
Wybierz

Strona służąca do bezpośredniej sprzedaży i prezentowaniu produktów. Budowana na zasadzie zlecenia (wszystkie podzespoły, płatności internetowe, regulaminy itp. tworzone są przez naszą agencję)

Dostępne materiały

Firma udostępnia własne teksty, zdjęcia, grafiki, itp.?

Wybierz
Wybierz

Wszystkie posiadane materiały obniżą cenę produktu końcowego. Zastrzegamy jednak, że w niektórych przypadkach brak spójności np. tekstu, zdjęć, grafik itp. z założeniami promocyjnymi może znacząco obniżyć ich skuteczność.

Firma posiada logo oraz księgę znaku?

Wybierz
Wybierz

Jeżeli firma posiada już stworzone logo lub logotyp znacząco przyśpieszy działania, jak również obniży koszty związane z tworzeniem ww. logotypu.

Na stronie będą funkcjonalności w rodzaju bloga, newslettera itp.?

Wybierz
Wybierz

Działania te mają niezwykłą wagę zwłaszcza w przypadku unikalnego produktu lub usługi oraz podczas promocji strony. Dzięki regularnemu prowadzenia bloga, Państwa firma może znacząco zwiększyć ilość odwiedzin, a w przyszłości stać się Influencerem w swojej dziedzinie.

Informacje techniczne

Firma posiada serwer na umieszczeni strony internetowej?

Wybierz
Wybierz

Jeżeli firma posiada już swoją stronę, proszę zaznaczyć odpowiedź tak.

Firma posiada domenę strony?

Wybierz
Wybierz

Jeżeli firma posiada już swoją stronę, proszę zaznaczyć odpowiedź tak.

Strona ma posiadać system zarządzania treścią (CMS)?

Wybierz
Wybierz

Jeżeli będą Państwo chcieli móc samodzielnie redagować informacje na stronie, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi tak (zalecane!)

Informacje marketingowe

Wybierz wiek grupy docelowej

Proszę zaznaczyć zakres wieku, osób, do których w największej mierze kierowana jest Państwa usługa lub produkt, prosimy ograniczyć się do wyboru maksymalnie dwóch grup wiekowych.

W jakiej odległości od Państwa firmy zlokalizowana jest największa ilość klientów?

W przypadku żadnego z powyższych prosimy o nie zaznaczanie pola.

Jakie kanały social media posiada Państwa firma?

W przypadku żadnego z powyższych prosimy o nie zaznaczanie pola.

Proszę podać jaki rodzaj reklamy wykorzystują Państwo do promocji firmy?

W przypadku żadnego z powyższych prosimy o nie zaznaczanie pola.

Czy firma zbiera jakiekolwiek dane osobowe klientów?

Wybierz
Wybierz

Z dniem 25 maja 2018 roku, nawet adres e-mail, czy numer telefonu stanowi dane osobowe.

Czy firma wykorzystuje i przechowuje zebrane dane zgodnie z obowiązującymi normami uwzględniając ustawę, która ma wejść w życie z dniem 25 maja 2018 roku?

Wybierz
Wybierz

Czy firma posiada przeszkolone osoby do analizowania, przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz do odbierania i wykonywania audytów zgodnych z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych?

Wybierz
Wybierz